นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของ Marina Sands Resort

 

– อนุญาตเฉพาะสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. เท่านั้น สูงสุด 2 ตัวต่อห้อง / อพาร์ตเมนต์

– สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีและควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมโดยผู้เข้าพัก

– สัตว์เลี้ยงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น

– สัตว์เลี้ยงจะต้องใส่สายจูงเมื่ออยู่ในบริเวณโรงแรม เว้นแต่จะอยู่ในห้องพักของผู้เข้าพัก

– ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

– ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านอาหารและเครื่องดื่ม สโมสรสุขภาพและสโมสรสำหรับเด็กของโรงแรม

– ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบในการทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงของตนในบริเวณโรงแรม ทั้งในห้องพัก และในบริเวณใกล้เคียง โปรดใช้พื้นที่ที่กำหนดไว้ข้าง Marina Sands Resort Active Wing!

– สิ่งรบกวนใดๆ เช่น เสียงเห่า จะต้องถูกควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าแขกท่านอื่นจะไม่ได้รับความไม่สะดวก- ผู้เข้าพักต้องติดต่อแผนกแม่บ้านเพื่อนัดหมายเวลาที่สะดวกในการเข้าให้บริการในห้องพัก

– ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินและ/หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของตน

– ผู้เข้าพักตกลงที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อโรงแรม, ต่อตัวเจ้าของเอง และผู้เกี่ยวข้องในโรงแรมจากความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของผู้เข้าพัก

– ผู้เข้าพักต้องแสดงหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงของตนได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นทั้งหมดตามกำหนดการฉีดวัคซีนมาตรฐานของสุนัขโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของผู้เข้าพักตามมูลค่าความเสียหายดังกล่าวสัตว์เลี้ยง (สูงสุด 2) มีค่าใช้จ่าย 500บาท ต่อห้อง/คืน และจะถูกเรียกเก็บเมื่อเช็คอิน กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม