แพ็คเกจทัวร์การศึกษา

 • รวมอาหารเช้า
 • ใช้เรือคายัคฟรี 1 ชม. สำรวจป่าชายเลน
 • ฟรีรูปโดรนของกลุ่ม
 • ใช้รถบักกี้ฟรีเพื่อช่วยทัวร์การศึกษาภายใน Blue Haven Bay
 • ฟรี 1 ห้องสำหรับอาจารย์/หัวหน้างาน
 • ใช้ชุดการศึกษาที่แนะนำโดยสมบูรณ์ที่แนบมาด้วย

 • อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น & น้ำ (ติดต่อเราเพื่อจัดเตรียมเมนู)
 • ใช้เรือคายัคฟรี 1 ชม. สำรวจป่าชายเลน
 • ฟรีรูปโดรนของกลุ่ม
 • ใช้รถบักกี้ฟรีเพื่อช่วยทัวร์การศึกษาภายใน Blue Haven Bay
 • ฟรี 1 ห้องสำหรับอาจารย์/หัวหน้างาน
 • ใช้ชุดการศึกษาที่แนะนำโดยสมบูรณ์ที่แนบมาด้วย

ใช้ห้องประชุมปรับอากาศพร้อมโปรเจ็กเตอร์ อินเทอร์เน็ต และที่นั่งสำหรับ 20 ท่าน เต็มใช้ 4500 บาท/วัน หรือ 1000 บาท/ชั่วโมง.

ปรโมชั่นนี้ใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2021

อัตราค่าห้องพัก

แพ็คเกจมาตรฐาน 950/ คืน/ ต่อเด็กหนึ่งคน
อาหาร 3 มื้อ 1,600/ คืน/ ต่อเด็กหนึ่งคน

จากโรงเรียนออกไปเกาะช้าง

เพลิดเพลินกับความงามตามธรรมชาติขนาด 400,000 ตร.ม. ภายใน Blue Haven Bay

 • ชายฝั่งทะเล 2 กม
 • พืชและสัตว์นานาชนิดให้ค้นพบและเรียนรู้เกี่ยวกับ
 • แนวประการัง
 • สถานที่ส่วนตัวที่ปลอดภัย 5 นาทีจากเรือข้ามฟาก

ห้องลูกเรือ 2 ห้อง

เตียงสองชั้น 16 เตียง (มีห้องเสริมในอาคาร/โรงแรมเดียวกันด้วย)

ปฐมนิเทศ ค้นพบ และเรียนรู้สเกลที่ BLUE HAVEN BAY

โรงแรมแกลเลอรี